Osmannerriget står bag mange af nutidens Balkan-konflikter

mm22

Flere eksperter har gennem tiden udtalt, at det er det tidligere Osmannerrige, der er årsag til de tidligere og kommende konflikter på Balkan-halvøen. 

Balkan kaldes i folkemunde Europas krudttønde. Balkan-halvøen ligger et strategisk vigtigt sted mellem Vesteuropa og der, hvor den muslimske verden begynder. Flere tidligere stormagter har haft magt over Balkan som Osmannerriget, Østrigungarn, Romerriget med flere.

Osmannerriget ændrede Balkan for evigt

Den udenlandske magt, som ændrede mest på Balkans demografi, er ifølge flere eksperter Osmannerriget. De var på Balkan fra slutningen af 1300-tallet til begyndelsen af 1900-tallet.

Osmannerriget havde til formål at erobre landområder og fik folk til at konvertere til islam. Det var nemlig noget mere fordelagtigt at være muslim, når man var en del af Osmannerriget, end hvis man var kristen. Som kuffaar (arabisk for vantro, red.) var man reduceret til at være dhimmi (de facto andenrangsborger, red.) og skulle betale jizya (en overlevelsesskat, red.). Hvis man derimod valgte at konvertere til islam, fik man et noget nemmere liv. 

Osmannerriget

Flere nægtede at konvertere

Bosniere og majoriteten af albanerne valgte at konvertere fra kristendommen til islam og fik et nemmere liv med langt flere rettigheder end de, der forblev kristne. 

Serbere, bulgarere, makedonere, grækere og rumænere havde imidlertid ikke i sinde at konvertere til islam. Fælles for alle befolkningsgrupper er, at de følger den ortodoks kristne tro.

Der var flere historier om folk fra de forskellige befolkningsgrupper, som begik selvmord, fordi de var trætte af deres liv uden ordentlige vilkår, og fordi de nægtede at konvertere til islam. 

Den dystre tid efter konverteringen

Hvis vi tager et kig på eksempelvis Indien og Pakistan, kan en stor del af konflikten dateres til dengang, pakistanerne valgte at konvertere til islam og forlade deres hindu-identitet. Det er påfaldende, at indere og pakistanere etnisk set er fuldstændig identiske på samme måde, som en inder fra New Delhi er noget nær det samme som en fra Mumbai. Det samme gør sig gældende i Serbien og Bosnien, hvor bosniere er serbere, der konverterede til islam. For mange bosniere er det imidlertid ikke noget, man vil anerkende. De er bosniere og ikke serbere. 

Den indstilling har blandt andet været medvirkende til, at bosnierne for første gang nogensinde ville have deres egen selvstændige nation efter Jugoslaviens opbrud i starten af 90’erne. Til stor frustration for serberne. 

Og fremtiden har lignende tendenser på Balkan: Ifølge flere eksperter er det kun et spørgsmål om tid, før vi ser konflikter i Kosovo, Makedonien og Bosnien. Konflikterne vil være mellem henholdsvis etniske albanere og serbere, etniske albanere og makedonere og etniske serbere og bosniere. Fælles for konflikterne er, at de omhandler folk, der på den ene side slutter sig til den kristne tro. På den anden side er det etniske grupper, der betragter sig selv som værende muslimer.
Altså kan man sige, at konflikterne kan dateres til dengang, bosnierne og albanerne valgte at konvertere til islam. Noget, som man ikke ser på med positive øjne i den kristne lejr. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *